Proiecte mici / locale

Iluminarea nocturnă

În cadrul proiectului “Ameliorarea mediului comunei în zona complexului Orheiul Vechi”, formulat și implementat de către AO “Pro-Trebujeni” a fost civilizată strada centrală a satului Morovaia prin instalarea iluminării nocturne. Suma totală a proiectului a constituit peste 35 mii lei, din care 40% acoperite din grantul PNUD.

Planul Integrat de Dezvoltare

În a.2006 AO “Pro-Trebujeni” a participat la elaborarea Planului integrat de dezvoltare, management și amenajare a teritoriului comunei Trebujeni și a complexului istorico-natural Orheiul Vechi. Această lucrare a fost realizată datorită finanțării PNUD, colaborării cu Consiliul Local și Primăria com.Trebujeni, Institutul de Arhitectură S.R.L.- Institutul de Dezvoltare Urbană.

Crearea Centrului Informațional Comunitar

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Trebujeni în cadrul proiectului “Agenda Locală 21”, în parteneriat cu Primaria com.Trebujeni și proiectul PNUD în a.2005 a fost deschis Centrul Informațional al comunei Trebujeni, dotat cu 7 calculatoare, un printer laser, copiator, aparat de fax, mobilier de birou pentru locurile de lucru computerizate. Centrul a fost conectat la Internet și a oferit servicii de informare pentru cetățenii comunei Trebujeni, organizațiile neguvernamentale și administrația publică locală.
AO “Pro-Trebujeni” a asumat administrarea Centrului Informațional Comunitar.

Agenda Locală 21

În colaborare cu Consiliul Local Trebujeni, Primăria comunei Trebujeni, Proiectul de Dezvoltare al Natiunilor Unite (UNDP), AO “Pro-Trebujeni” a participat la implementarea proiectului “Agenda Locală 21”. Unul din rezultatele importante a fost elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Trebujeni, care a fost ulterior aprobată prin Decizia Consiliului local Trebujeni.
Agenda Locală 21 promovează și caută să stabilească un echilibru sensibil între creșterea economică, echitatea socială și protecția mediului. “Agenda Locală 21” a fost elaborată și adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca unul din principalele instrumente de promovare a dezvoltării durabile.

Powered by L.R. ©

2020