Crearea Centrului Outdoor de Liderism

În 2008 principala activitate a asociației a fost legată de crearea Centrului Outdoor de Liderism. A fost închegata echipa de instructori.  Din bani proprii ei au obținut instruiri profesionale în domeniul educației outdoor (neformale) la Outward Bound Romania (www.outwardbound.rowww.outdoortraining.ro).  În adaos au trecut cursuri de asistență urgentă de sustinere a vietii (Basic Life Support), la fel din bani proprii.  A fost pornit procesul acumulării bazei materiale de echipamente și rechizite necesare în procesul de lucru al Centrului. Paralel s-a desfășurat campania de promovare cu editarea și răspândirea broșurilor informaționale, calendarelor, plus creat site-ul www.olc-training.com
A fost acumulată și o practică simțitoare prin instruiri în Moldova, România, Danemarca, SUA.
Cu Outward Bound România a fost semnatâ o Declarație de Parteneriat, formulate și implementate mai multe proiecte în a.2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.  

Obiectivele proiectelor au cuprins:

1) Promovarea valorilor de integrare europeană ;

2) Dezvoltarea parteneriatului echipelor și organizațiilor cu filozofia și practica comună de pe ambele maluri ale râului Prut ;

3) Absorbția în RM a metodelor și practicilor moderne de educație experiențială.

Unele din proiecte au fost susținute din fondurile Uniunii Europene.
Echipele participante la proiect au efectuat schimburi de experiență, care au inclus instruiri, programe practice, expediții prin Moldova, Romănia și Ucraina. 

Powered by L.R. ©

2020