Proiectul Experiența Încrederii

(rezultatele)

Parteneriat de 8 organizații neguvernamentale de pe ambele maluri ale râului Nistru în Moldova, cu scop de sporire a încrederii între oamenii de pe ambele maluri.  AO Pro-Trebujeni a fost organizația-lider.

<< Mai multe detalii aici >>

Deschisă pagina proiectului pe Facebook și acest compartiment pe site-ul AO Pro-Trebujeni.  Ele sunt administrate incontinuu până în prezent

Produse șapte seturi de documentație tehnică de construire a pereților  de escaladă.  Toate lucrările au fost efectuate de ingineri cu experiență.  Vizite în teren cu măsurări.  Avizarea documentației tehnice.

<< Mai multe detalii aici >>

În baza documentației tehnice s-au efectuat procurări de echipamente, materiale de construcție și unelte necesare pentru petrecerea activităților proiectului și construcția pereților  de escaladă.

<< Mai multe detalii aici >>

S-a stabilit o conlucrare eficientă cu uzina de producere “GECRI” S.R.L., cea mai performantă în Moldova în domeniul de prelucrare a metalului și confecționare a pieselor sofisticate necesare la construcția pereților de escaladă.

<< Mai multe detalii aici >>

6 mese rotunde în diferite locații, organizate de către ONG-urile partenere, cu implicarea restului echipei a proiectului, invitați de la administrațiile publice locale.

<< Mai multe detalii aici >>

Instruirea instructorilor (1 din 2) în domeniul de escaladă, petrecută pe malul drept al Nistrului.  10  participanți – 10 instructori pregătiți, din diferite locații de pe ambele maluti ale râului Nistru.  
Instruirea instructorilor (2 din 2) în domeniul de escaladă, petrecută pe malul stâng al Nistrului, 7  participanți – 7 instructori pregătiți, din diferite locații.

Tabără educativă de vară, timp de 6 zile, 45 de participanții de diferite vârste şi domenii de activitate, plus facilitatori.  Toți veniți din diferite locații de pe ambele maluri ale râului Nistru.

 

<< Mai multe detalii aici >>

Lucru în echipe comune în diferite locații pentru a construi pereții de escaladă, total 7 locații, câteva mii de om-zile de voluntariat.  Experiențe inedite de parteneriat și conlucrare comună, lucru în echipă, planificare și coordonare.

<< Mai multe detalii aici >>

Participarea echipei proiectului “Experiența Încrederii” în cadrul evenimentului anual internațional „PETZL Roctrip 2014”.  5 persoane de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la etapa de cățărare de la Baile Herculane, România. 

<< Mai multe detalii aici >>

Peste 500 de tineri și copii  – beneficiari direcți ai proiectului.

Din care:

280 – participanți la instruiri experiențiale;

350 – participanți la programe comunitare;

17 instructori pregătiți;

7 comunități locale au fost familiarizate cu sportul de escaladă

Testări tehnice și semnarea actelor de dare în expluatare a pereților de eschaladă, total șapte, prin ce s-a dat lumina verde la folosirea acestor instalații sportive.
Șapte festivaluri de deschidere solemnă a pereților de eschaladă, prin diferite locații pe ambele maluri ale râului Nistru.  S-a lucrat cu efort comun în echipe amestecate din membrii diferitor ONG-uri partenere și cu utilizarea stocului comun de echipamente și accesorii.
Două festivaluri de escaladă de eschaladă la natură, total ___ participanți din diferite locații din Moldova.
 

Powered by L.R. ©

2020