Primarul comunei Trebujeni în perioada 2003-2007

Înainte de decembrie 2005 comuna Trebujeni nu a avut nici o singură organizație neguvernamentală locală, ce denotă atitudinea administrației publice locale față de mișcarea civică.  Nemijlocit liderii APL, primarii, au avut frică să nu piardă cumva situația de sub control.

În a.2003 alegerile locale au fost câștigate de către dl Ion Răilean, profesorul gimnaziului din s.Trebujeni.

Cu acest primar a fost posibil de dus lucru de informare și documentare despre utilitatea mișcării civice pentru dezvoltarea locală.  Pas cu pas, prin consultații și demonstrări a exemplelor din țară și de peste hotare, primarul Ion Răilean a susținut ideia creării organizațiilor civice în comuna Trebujeni.  Acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2005 cu înregistrarea a trei ONG-uri, printre care și Asociația Obștească “Pro-Trebujeni”.

Pe parcursul mandatului său, dl Ion Răilean a susținut mișcarea civică locală și, în special, inițiativele AO “Pro-Trebujeni”.

Powered by L.R. ©

2020